Sanacija postrojenja 220 kV u TS BILICE i rušenje napuštenih AB stupova