Djelatnosti

KATIĆ BAU D.O.O. kao tvrtka izlazi na tržište pružajući usluge iz svog širokog područja djelatnosti. Glavna i osnovna djelatnost je GRADITELJSTVO.

  • tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
  • tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
  • tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda, te rukovođenje sustavom za navodnjavanje
  • izgradnja hidrograđevinskih objekata
  • uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)
Vršimo usluge:
  • nadzora nad gradnjom
  • prijevoza,
  • iznajmljivanja strojeva i opreme
  • najma kranova

Za izvođenje navedenih projekata KATIĆ BAU d.o.o. posjeduje potrebne ljudske potencijale, opremu i postrojenja, te najvažnije potrebne resurse.