O nama


Više od 30 godina iskustva - Katić BAU


Naša vizija


Vizija tvrtke KATIĆ BAU d.o.o jest ostati građevinska tvrtka s interesom za vertikalno i horizontalno širenje, radi povećanja konkurentnosti. Stalan, dinamičan rast jest i bit će posljedica učinkovita usmjerenja naših aktivnosti prema željama korisnika naših usluga, te očekivanju vlasnika i zaposlenika. Vizija, strategija i ciljevi zasnivaju se na našim vrijednostima i uvjerenjima: kvaliteta, inženjering, fleksibilnost te usmjerenje prema cilju i rezultatu.


Naše vrijednosti


Najveća vrijednost tvrtke su – LJUDI, a nakon njih mehanizacija. Trudimo se ostvarivati visoku kvalitetu. Na glasu smo da ostvarujemo dobre poslovne odnose, koje gradimo na ljubaznosti i ponudi koja je prilagođena investitorima. Cijenimo svoje marljive zaposlenike, koji su za svoj rad odgovorni i motivirani. KATIĆ BAU d.o.o. je poduzeće s tradicijom i ugledom. Nastojimo da to i održimo, a istovremeno je vizija i plan povećanje kvalitete naših usluga. Jako smo fleksibilni i trudimo se zadovoljiti sve zahtjeve svojih investitora - naručitelja.Podaci tvrtke


KATIĆ BAU d.o.o, Za građevinarstvo, prijevoz, trgovinu i servisne usluge, A. Starčevića 7, 21 257 LOVREĆ, OIB: 25283862090, MB: 02405687,
Žiro račun: HR 51 23400091110347835 - Privredna banka Zagreb (PBZ)

Imate pitanje?

Pošaljite nam poruku

Kontaktirajte nas

Naša misija


Kvalitetna
gradnja

Svoju misiju tvrtka KATIĆ BAU d.o.o. ostvaruje stručnim radom, razvojem i inoviranjem usluga i metoda te postupaka u procesima rada i poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe investitora – naručitelja, zaposlenih i društva u cjelini.
Misija tvrtke KATIĆ BAU d.o.o. utvrđena je i ostvaruje se putem elemenata:

  • Svrha postojanja – zadovoljenje potreba investitora – naručitelja, zaposlenih i društva u cjelini pružanjem građevinskih usluga.
  • Strategija djelovanja – agresivan nastup na tržištu koji se osigurava stalnim, vlastitim razvojem i uvođenjem novih tehnoloških rješenja i suvremene opreme.
  • Standardi ponašanja – Skup pravila u ponašanju zaopslenih u radu, internom i eksternom komuniciranju, motiviranih za vlastiti stručni razvoj putem orijentacije k zadovoljenju potreba investitora – naručitelja i ukupnom razvoju poduzeća.
Misijom su određene potrebe i dovoljne podloge koje usmjeravaju ukupan napor zaposlenih u ostvarivanju efekata potrebnih za uspješan rad, razvoj i opstanak tvrtke KATIĆ BAU d.o.o. na tržištu, kao tvrtke s izgrađenim vlastitim identitetom i prepoznatljivim imidžom.

Politika kvalitete i okoliša

Uprava Društva želi opravdati stečeni poslovni ugled, poduzeti sve potrebno da usluge budu još kvalitetnije i zadovoljstvo korisnika veće. U skladu s time osigurala je da se politika kvalitete i okoliša razumije, provodi i održava na svim razinama društva;
  • Zadovoljni korisnici su jedina objektivna ocjena uspješnosti poslovanja Društva - zato treba učiniti sve kako bi se zadobilo, zadržalo i kako bi se uvijek i ponovo osiguralo njihovo povjerenje.
  • Želja za pobjedom i timski rad u centar naših aktivnosti stavlja stalno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja. Težimo da budemo najbolji u onome što radimo, fokusiramo se na ono što je važno za izgradnju našeg poslovanja i ljudi.
  • U svojim aktivnostima i procesima analiziramo sve aspekte okoliša te ocjenjujemo njihov značaj utjecaja na okoliš. Za značajne aspekte okoliša izrađuju se adekvatni planovi i programi, te se prati zakonska regulativa. Uprava je opredijeljena da sve aktivnosti organizacije obuhvaćaju sprečavanje onečišćavanja kao i smanjenje svih vrsta emisija u okoliš.
  • Svi zaposlenici moraju održavati jedinstven pristup kvaliteti i okolišu, a to podrazumijeva kvalitetan odnos s investitorom i suradnicima te odrađivanje zadanog projekta u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima.
  • Edukaciji djelatnika po pitanju kvalitete i okoliša posvećujemo značajnu pozornost, a čimbenik – čovjek, stavljamo ispred svih utjecajnih faktora.
  • Poslovodstvo, s direktorom na čelu, ovlašteno je i odgovorno za provođenje Politike kvalitete i okoliša te je imenovalo svog Predstavnika za kvalitetu i okoliš i na njega prenijelo ovlaštenja za održavanje i trajno poboljšavanje sustava kvalitete i okoliša u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001.
  • Zaposlenici poduzeća su temeljni pokretači sustava kvalitete i zaštite okoliša, jer oni izravno svojim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. Svaki zaposlenik u okviru svojih ovlaštenja je odgovoran za kvalitetu svoga rada i odnos prema okolišu.
Strateško opredjeljenje Društva:
Stvarati kvalitetan proizvod i uslugu kako bi osigurali zadovoljstvo klijenata, vodeći računa o zaštiti okoliša!
Lovreć, 03. siječnja 2013.

Direktor DRUŠTVA:
Nikica Katić