Izgradnja vodoopskrbnog sustava za naselja uz srednji tok Cetine