KK.06.3.1.17.0070 – USPOSTAVA MOBILNOG POSTROJENJA ZA OBRADU/RECIKLIRANJE GRAĐEVNOG OTPADA

NAZIV PROJEKTA (OPERACIJE) KORISNIKA/PARTNERA U PROJEKTU

KK.06.3.1.17.0070 Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada – KATIĆ BAU d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA (OPERACIJE)

Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranje mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada na području Splitsko dalmatinske županije. Uz nabavku mobilnog postrojenja projekt predviđa i provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta i održivom gospodarenju otpadom. Mobilno postrojenje će se prema potrebi montirati na lokacije nastanka većih količina građevnog otpada na području Splitsko dalmatinske županije. Smještaj i servisiranje postrojenja je predviđeno u Lovreću. U sklopu projekta se nabavlja sljedeća oprema: rotaciona drobilica, reciklamer, separacija i utovarivač.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA (OPERACIJE)

Cilj projekta: Povećati kapacitete za obradu/recikliranje građevnog otpada na području Splitsko dalmatinske županije.

Rezultat projekta: Osiguran dodatni kapacitet recikliranja otpada te smanjena količina građevnog otpada i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada odloženog na odlagališta na području obuhvata projekta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK): 11.820.000,00 kn / 7.092.000,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (OD-DO): 04/02/2021 – 04/02/2022

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Nikica Katić,  nikica.katic@katicbau.hr


Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja KATIĆ BAU d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Poduzeće KATIĆ BAU d.o.o. je dana 20.12.2019. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Katić bau primjenom informacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. Provedbom projektnih aktivnosti ostvariti će se opći i specifični ciljevi poziva. Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Katić bau primjenom informacijske tehnologije“ poduzeća KATIĆ BAU d.o.o. bit će otvaranje novih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti te rast izvoza i prihoda poduzeća.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Katić bau primjenom informacijske tehnologije

Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični ciljevi: zapošljavanje minimalno 1 novog radnika, unaprjeđenje 10 poslovnih procesa malog poduzeća, povećanje prihoda Katić bau d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 883.505,93 HRK

EU sufinanciranje: 207.544,39 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 20.11.2019. – 20.05.2021.

Kontakt osoba: Nikica Katić


Proširenje kapaciteta poslovne jedinice-nabava strojeva i opreme za gradnju

Tvrtka Katić Bau d.o.o. započela je provedbu EU projekta: „Proširenje kapaciteta poslovne jedinice-nabava strojeva i opreme za gradnju

Na dan 01. prosinca 2016. godine tvrtka Katić Bau d.o.o. započela je s provedbom projekta “Proširenje kapaciteta poslovne jedinice-nabava strojeva i opreme za gradnju“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kao posljedica provedbe projekta “Proširenje kapaciteta poslovne jedinice-nabava strojeva i opreme za gradnju“Katić Bau će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti i očuvanju radnih mjesta u područjima s razvojnim posebnostima te povećanju konkurentnosti MSP-a na tim područjima.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta poslovne jedinice-nabava strojeva i opreme za gradnju
Trajanje: 01. prosinac 2016.- 01. studeni 2018.
Vrijednost projekta: 17.105.975,00HRK
EU sufinanciranje: 6.187.551,00HRK

Korisnik:Katić Bau d.o.o.
Opći cilj: Povećana profitabilnost malog poduzetnika, očuvana radna mjesta i stvorena nova, razvojmalog poduzetnika i povećana konkurentnost poduzeća (MSP)

Kontakt osoba:

Tomislav Šitum, dipl. ing. građ.

Tel; 021 / 723 – 007

Fax; 021 / 723 – 456

e-mail: tomislav.situm@katicbau.hr

Specifični ciljevi:

  • Povećanje kapaciteta proizvodne jedinice i mogućnost prihvaćanja novih projekata
  • Smanjeni troškovi poslovanja (smanjenje troškova održavanja, potrošnje goriva i troškovi podizvođača)
  • Povećanje prihoda poduzeća